Kim jesteśmy?

Firma EL-BUD powstała 25 października 1991 roku jako spółka cywilna posiadająca wpis do ewidencji nr 3370 z dnia 25.10.1991 r.

Zajmujemy się wykonawstwem instalacji elektrycznych,
silno- i słaboprądowych, sterowania i automatyki, instalacji odgromowych, pomiarami elektrycznymi.

Jak działamy?

Wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji, montażu i pomiarów elektrycznych. Usługi wykonuje wysoko wykwalifikowana stabilna załoga pracownicza, działająca pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry technicznej, legitymującej się wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co pozwala nam podjąć się realizacji zadań w zakresie budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego.

Co robimy?

Kompleksowe rozwiązania z zakresu instalacji elektrycznych dla następujących obiektów budowlanych:

  • hale magazynowe i produkcyjne
  • sklepy wielkopowierzchniowe
  • stacje paliw
  • wymiany i budowy instalacji w szkołach, przedszkolach i innych obiektach kubaturowych
  • linie nn kablowe i napowietrzne
  • kompletacja rozdzielnic nn
  • stacje wodociągowe i przepompownie
  • oddziały banków
  • oczyszczalnie ścieków

 

Dane Kontaktowe

"EL - BUD" s.c.
ul. Parkowa 7/2
63-400 OSTRÓW WLKP.

tel.        62 591-55-22
tel./fax   62 591-55-33
e-mail:   elbudsc@wp.pl

WBK S.A. O/Ostrów Wlkp.
05 1090 1160 0000 0000 1600 9468
NIP 622-010-80-56